e

Anttilankatu 8

03600 KARKKILA

Toimiston puh. (09) 225 9710,

koulusihteeri tavoitettavissa parhaiten aamupäivisin

S-posti: toimisto(at)kamuko.fi


Karkkilan Musiikkikoulun toiminta-ajatus, arvot ja yleiset tavoitteet


Karkkilan musiikkikoulu on alueensa ainoa taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta.


Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikin ammattiopintoihin. Musiikki on aktivoiva ja rikastuttava voimavara, minkä avulla oppilas oppii toteuttamaan itseään musiikin keinoin. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Instrumentin opiskelu ohjaa keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Yhteismusisointi kehittää musiikin kuuntelun ja hahmottamisen taitoja, sekä sosiaalisia taitoja.


Perustehtävän lisäksi oppilaitoksen tavoitteena on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.


Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 3.3.2015 hyväksynyt Karkkilan Musiikkikoulun uuden opetussuunnitelman. Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaamme.TÄSTÄ.


Kurssitutkintovaatimukset, kts. TÄSTÄ.