e

Anttilankatu 8

03600 KARKKILA

Toimiston puh. (09) 225 9710,

koulusihteeri tavoitettavissa parhaiten aamupäivisin

S-posti: toimisto(at)kamuko.fi


Karkkilan musiikkikoulun hallitus voi koulun taloudellisen tilanteen niin salliessa harkita alennusta lukukausimaksuun painavin taloudellisin perustein. Lukukausimaksun alennusta anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Karkkilan musiikkikoulun hallitukselle. Alennuksesta päättää musiikkikoulun kannatusyhdistyksen hallitus. Päätökseen vaikuttavat sekä perheen taloudellinen tilanne että opiskelijan opintomotivaatio. Lukukausimaksun alennusta ei myönnetä opintojen ensimmäisenä vuonna.

Hakemukset tulee jättää 31.5. (syyslukukausi / koko lukuvuosi) tai 30.11. (kevätlukukausi) mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteella: Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry., Anttilankatu 8, 03600 Karkkila

Bändi, orkesteri (ulkopuoliset) 100€

Teoriat (ulkopuoliset) Perustaso 1 ja 2 240€

Perustaso 3 280€

Tasosuoritusmaksut (ulkopuoliset):

Perustaso 1 ja 2 130 €

Perustaso 3 ja I - kurssi 180€

30 min tunti 390 €

Sisaralennus 50 €

45 min tunti 490 €

Kuoro (ulkopuoliset) 60 €

Musiikkileikkikoulu 130 €

Soitinvuokra 70 €

Aikuisosasto: Lukukausimaksut 30 min. tunti 460€, 45 min. tunti 560€