e

Anttilankatu 8

03600 KARKKILA

Toimiston puh. (09) 225 9710,

koulusihteeri tavoitettavissa parhaiten aamupäivisin

S-posti: toimisto(at)kamuko.fi


Aikuisosastolla on mahdollista tarjota opetusta ensisijaisesti niille 20 vuotta täyttäneille, joilla on aikaisempia musiikin perustason opintoja. Tällaiset aikuisopiskelijat voivat hakeutua opiskelemaan rehtorin kanssa käytävän haastattelun perusteella. Aikaisemmista opinnoista tulee esittää kirjallinen todistus.

Aikuisosastolle voivat pääsykokeiden kautta hakeutua opiskelemaan myös muut halukkaat 18v. täyttäneet aikuisopiskelijat. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa.


HAKU AIKUISOSASTON OPPILAAKSI